Nucli zoològic de la Generalitat de Catalunya número:          B 2500351

 
De l'Acetania
CATALÀ
                                                   smonne@altecom.es                      
     CASTELLANO